15 April maak ik deel uit van jury voor het onderdeel korte film in de voorrondes van Kunstbende 2018.